Anmälan

Vårt Jubielumsår pågår för fullt och vi tar in nya medlemmar först i januari 2024 igen! 
Är du intresserad av att sjunga med oss, vill boka oss för ett framträdande eller bara vill veta mer? Kontakta körledare Cecilia för mer information. 


Antal platser: 30 stycken


Kostnad: 875 kr per termin
I priset ingår samtliga körövningar, framträdanden och tillgång till en intern sida med instuderingsmaterial och information. Priset anges inklusive moms.

Möjlighet till två gratis prova-på-övningar erbjuds nya medlemmar i början på terminen. Anmälan krävs även till dessa tillfällen.

Medlemsvillkor 

Kalender

Schema jubileumsåret 2023
1 feb kl 18-20 Terminsstart - Körövning
8 feb kl 18-20 Körövning
15 feb kl 18-20 Körövning

1 mars kl 18-20 Körövning
8 mars kl 18-20 Körövning
15 mars kl 18-20 Körövning
29 mars kl 18-20 Körövning

12 april kl 18-20 Körövning
16 april kl 16.00 Musikgudstjänst i Linköping
19 april kl 18-20 Körövning?
20 april kl 19.00 Musikmässa  i Västerås
26 april kl 18-20 Körövning?

3 maj kl 18-20 Körövning
7 maj kl 10.00 Gudstjänst i Adolfsbergs kyrka
10 maj kl 18-20 Körövning
24 maj kl 18-20 Körövning

16 aug kl 18-21 Körövning
19 aug kl 15 eller 16 Musikgudstjänst Laxå torg
23 aug Jubileumsfest
30 aug kl 18-21 Körövning

3 sep kl 18 Musikgudstjänst i Vasakyrkan 
13 sep kl 18-20 Körövning
20 sep kl 18-20 Körövning
27 sep kl 18-21 Körövning

4 okt kl 18-20 Körövning
11 okt kl 17.45-21.00 Stämrep Körövning
18 okt kl 18-21 Körövning
21-22 okt Gospelhelg

8 nov kl 18-21 Körövning
15 nov kl 18-20 Körövning
19 nov kl 18 Konsert i Bäcksjökyrkan, Östansjö
22 nov kl 18-20 Körövning
29 nov kl 18-21 Körövning

6 eller 7 dec ev Julkonsert

Schemat fylls på allteftersom och kan komma att ändras under året.